Skip Navigation LinksHome > De Club > Aanmelden/Afmelden leden

Aanmelden/Afmelden leden  

Aanmelden leden

Wilt u lid worden van v.v. Wagenborger Boys? Download dan het inschrijfformulier en lever deze bij onze secretaris.

Klik hier om het formulier te dowloaden

Afmelden leden

Het bestuur heeft besloten dat, voor het afzeggen van een lidmaatschap, een uitschrijvingsformulier dient te worden ingevuld. Dit formulier kunt u hier downloaden. Na invullen en ondertekening dient het formulier, samen met een verklaring van de penningmeester dat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, ingeleverd te worden bij de secretaris.

Het uitschrijvingsformulier is uitsluitend bestemd voor leden die hun lidmaatschap willen beëindigen. Voor overschrijving naar een andere vereniging dient een overschrijvingsformulier van de KNVB bij de secretaris te worden overhandigd. De nieuwe vereniging dient dit formulier aan te leveren.

Secretaris

Voor het inleveren van uw formulieren, maar ook voor vragen over uw lidmaatschap dient u te zijn bij:

Erwin Smit
Borgen 12
9945 RP te Wagenborgen
@: info@vvwagenborgerboys.nl